เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบคำร้องภายใน เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. วันชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ชำระได้ทันทีเมื่อยื่นแบบหรือชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
3. ภาษีป้าย ยื่นแบบและคำร้อง ภานในเดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปี
4. วันที่ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ชำระทันทีเมื่อยื่นแบบหรือภายในวันที่ 30 มีนาคม ของทุกปี ป้ายที่ติดตั้งใหม่จะต้องยื่นแบบและชำระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง
5. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและคำร้องได้ภายในเดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี
6. วันที่ชำระภาษีตามกำห นดระยะเวลา ชำระได้ทันทีเมื่อยื่นแบบ หรือภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี หากเลยกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามกฏหมายกำหนด

 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 10 ม.ค. 2560
ป้ายกำกับ : ภาษี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^