ประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphalt concrete

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย 
เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphalt Concrete โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สาย พจ2041
1.ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
2.สัญญาจ้างงาน

Related

ความคิดเห็น
^