เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ภาพการก่อสร้างถนน วังแดง

^